Tomek Żółtko

poeta • muzyk • publicysta

Kraków 09.02.2011 r.


Przyznaję…
…przytłoczony ciężarem
naukowego oglądu istoty rzeczy
oraz przed ośmieszeniem lękiem
zgoła panicznym…
– w nerwach zrywając etykietkę
fundamentalisty-prymitywa
…poległem…
i zaczynam myśleć nowocześnie
– że wiarę można jakoś zgodzić
… z ewolucją…

Tyle że…
jeśli Bóg stworzył człowieka
na o b r a z swój i p o d o b i e ń s t w o
zaś Pitekantropus
to mój pra pra …
– to kto tutaj kogo p r z y p o m i n a ?
Stwórca mnie?
Ja Pitekantropa?I

Ojczyzno…

„On trzyma całą Ziemię
w ręku swym”
– Twe losy też
– historie nasze
Stąd t e n samolot… wrak dzisiaj…
Beznadziejnie nie wyślizgnął się ze starczej dłoni
W nadmiarze spraw – ups! – nie wypadł Mu
… z kieszeni …
Ojczyzno…

Ciężkich, żelaznych, odrzutowych ptaków
nie warto mylić
– z gołębicą
– Duchem Świętym
co podczas pradawnego chrztu
nad Jordanem zstąpił – s p a d ł ??? – na Mesjasza!
Ty w sandały Jego nie wejdziesz nigdy
więc przestań innych zbawiać – bój się o siebie raczej!

Ojczyzno…

A gdybyś pomimo i wbrew wszystkiemu
narkotycznie wciąż chciała być
– pawiem narodów
– pstrą papugą śmieszną
Wiedz – t e n samolot… wrak dzisiaj…
Beznadziejnie nie wyślizgnął się ze starczej dłoni
W nadmiarze spraw – ups! – nie wypadł Mu
… z kieszeni …
II

Ojczyzno…

Zaś ci Masoni… Żydzi… inni tacy
co ponoć Świat złowili w sieć układów dzikich
Ojczyzno…
Pamiętaj!
„On trzyma całą Ziemię
w ręku swym”
Czy chcesz mi rzec – Jahwe spiskowcem…?
… Masonem pierwszym?!!!
III

Ojczyzno…

Chodź…!
Wystarczy mów i wierszy…
Lepiej zapłaczmy.
R a z e m !!!
Czy Pitekantrop … Pana Boga ?!!!